Ma'Laap
Ma'Laap betekent verbinding.
Via dit project steunen we een Christelijke gemeenschap in Pakistan. Vijftig kinderen worden gesponsord, zodat ze naar school kunnen, iets wat voor veel christelijke kinderen niet mogelijk is. Drie keer per jaar schrijven de kinderen een brief aan hun sponsoren en schrijven de sponsoren terug.

Niet alleen de kinderen worden door het projecct gesteund; de druk op hun ouders wordt ook verlicht. Naast brieven voor de kinderen worden via Skype informatieve sessies voor volwassenen gehouden.

Voor meer info zie: www.malaap.nl

Mocht u dit mooie project willen steunen, dan kunt u uw gift (aftrekbaar voor de inkomstenbelasting) overmaken naar:

Diaconie PG Stiens
Rek. nr. NL54RABO0395477395

o.v.v. Ma'Laap

Contactpersoon: mw. Jitty Dijkhuis-Rauwerda, tel. 06-21349303