WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is vrij nieuw. Vroeger spraken wij over het W.V.G.-vervoer en -vergoedingen voor bijv. huishoudelijke hulp. Met de WMO is er wat veranderd. U moet een keuze maken uit de volgende twee mogelijkheden: 1. vergoeding op basis van de werkelijke kosten of 2. een uitkering in euro’s krijgen en zelf voor de realisatie van de benodigde hulp(middelen) zorgdragen.
Het gaat om nogal wat. We noemen: woonvoorzieningen (traplift, aanpassingen douche/toilet enz.), collectief vervoer, scootmobielen, rolstoelen, vervoerskostenvergoeding, hulp in de huishouding en verzorgende thuiszorg, om maar eens wat te noemen.

Wij komen daar nog wel eens op terug, maar nu het volgende: hebt u hulp nodig? Weet u niet wat u moet kiezen? U kunt dan terugvallen op de diaconie.

Wij weten wel veel maar ook niet alles, echter wij kennen wel veel mensen, die wij dan weer kunnen vragen. Wij bieden U vooral een steuntje in de rug. U kunt even tegen ons aanpraten en wij kunnen misschien iets voor U uitzoeken. De uiteindelijke keuzes moet u zelf maken, maar bij het maken van die keuze helpen wij graag.

U kunt contact opnemen met de secretaris van de diaconie Aukje Westra, tel. 2573239, of de penningmeester Alice Drahn, tel. 2574805.