Schrijfactie Amnesty International
Kerk in Actie organiseert iedere zomer en iedere adventsperiode (in december) in samenwerking met Amnesty International een schrijfactie voor de mensenrechtensituatie in een bepaald land. U kunt brieven schrijven naar de regering van het betreffende land of naar een lokale (mensenrechten)organisatie. De diaconie van Stiens sluit zich van harte aan bij deze acties en vraagt via de Twaklank en de Nieuwsbrief aandacht voor deze acties. In de hal van beide kerken kunt u uw handtekening plaatsen onder de brieven die door de diaconie aan de betrokken instanties worden verstuurd.