Oogst-, en dankdienst
De diaconie organiseert ieder jaar activiteiten rondom de oogst- en dankdienst. In die viering staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Uit dankbaarheid delen we dit jaar met mensen die het minder hebben dan wij.

Elke kerkganger vragen wij op de oogstdienstzondag houdbare levensmiddelen mee te nemen naar de kerk (koffie, macaroni, blikken groente e.d.). Deze zullen dan worden overhandigd aan onze plaatselijke voedselbank ter verspreiding.

De grote fruitmanden voor de zorginstellingen (32 stuks) worden op vrijdag door enkele diakenen en vrijwilligers (o.a. 2 Eritreese dames) klaargemaakt en bezorgd. De inhoud wordt door de diaconie zelf ingekocht, zoals: een pak fris, nootjes, thee, fruit op sap, jam, appels, peren, mandarijntjes en bananen. Onderstaande foto's zijn van 2016.

Het fruit etc.
Ingepakt
De werkers
Nog meer werkers

Hierbij een paar foto's van de Oogstkransen 2015
De Hege Stins
De Sint Vituskerk