Meiactie
Mei-actie vakantie-extraatje voor de minima
De maand mei is de maand van de vakantietoeslagen, maar helaas niet voor iedereen. Ook in onze directe omgeving gaan mensen niet op vakantie om met het uitgespaarde geld de financiële gaten te dichten. De diaconie wil mensen die aan de criteria voldoen een beetje helpen met een bijdrage. In de Twaklank en de Stienser Omroeper verschijnt in de maand mei een formulier waarop mensen een aanvraag kunnen doen. De aanvragen worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld.
Maar deze actie werkt twee kanten op!
U die het wat beter hebt kunt op uw beurt ook weer de diaconie helpen met deze actie door een bijdrage te storten op rekening NL54RABO0395477395 van de Diaconie PG Stiens onder vermelding van "mei actie".

Deze actie wordt in samenwerking met de PG van Britsum/Jelsum/Cornjum gehouden.

Per 1 juni 2017 zijn wij gestopt met deze actie.