Kerstkaart en kerstmiddag
Kerstkaart 2021

Kerstmiddag
Op een zaterdagmiddag in december wordt door de diakenen de gebruikelijke kerstmiddag voor gemeenteleden georganiseerd. Veelal wordt hier alleen door oudere gemeenteleden gebruik van gemaakt. Het is fijn werk: gezellig thee en koffie drinken, een praatje maken, samen kerstliedjes zingen of luisteren naar muziek. De middag wordt altijd besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd met voorafgaand een kerstliturgie.

Aan de koffie of thee

Het etentje

Een lange tafel