Kerkelijke Menukaart
Bidden:Opscheppen:Eten:Napraten:Onder auspiciën van de diaconie wordt iedere derde maandag van de maand - uitgezonderd de zomermaanden en december - een gezamenlijke warme maaltijd gehouden. De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteleden die meestal alleen aan tafel zitten. Ook niet-gemeenteleden zijn welkom. De gezelligheid en het samen eten zorgen voor een leuke afwisseling in het dagelijks bestaan. Het gaat om een eenvoudige eenpansmaaltijd, die bereid wordt door koks uit eigen gemeente en tegen een kleine vergoeding van € 5 wordt voorgeschoteld in De Hege Stins. Om 11.30 uur wordt gestart met een drankje en om 12.00 uur komen de pannen op tafel; daarna nog een toetje en omstreeks 13.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Voor vervoer kan zo nodig worden gezorgd. De algehele leiding berust bij de kerkelijk werker mw. Tine de Vries. Opgave bij onderstaande contactadressen.

mw. Janke Elzinga, tel. 058-2574837
mw. Aukje Westra, tel. 058-2573239