Financiële projecten
Wij steunen momenteel een aantal projecten, te weten:

Stichting de Hoop - Delft - sinds 2010 met € 5.000,00. Dit is een instelling die verslaafden en mensen met psychische en psychosociale problemen helpt om in re-integreren in de maatschappij.

De Rudolphstichting - de Glind - sinds 2011 met € 5.000,00. Een gezinshuis voor uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving.

Het Lichtpunt - Kollumerzwaag - sinds 2012 met € 5.000,00. Hier wordt opvang en ontmoeting geboden aan een brede doelgroep van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

De nieuwbouw van het Roosevelthuis van de PKN - sinds 1 september 2014 met € 10.000,00. In dit groepshotel voor vakantie in Doorn zullen aangepaste kamers komen die voldoen aan de eisen van deze tijd. Het Roosevelthuis wordt ook gebruikt voor vakantie georganiseerd door het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.

Sinds 2001 hebben wij ook geld belegd in Oikocredit via de PKN. De waarde van dit aandelenkapitaal is momenteel € 22.900,00.
Zie voor meer algemene informatie op de site van Oikocredit en voor lokale informatie onder Diaconaat>Diaconie.