Adoptie
Ambon project.
Aan allen wie het belang van de schoolkinderen in de Molukken ter harte gaat! Met vriendelijke groet Corrie en Geert Leen.
Op dit moment steunen wij kinderen op Ambon voor € 300,00. Twee adoptiekinderen kosten € 288,00 per jaar. De overige € 12,00 worden geboekt als extra gift.
1e adoptie kind: Fatima Merlin (kindnummer 69), geboren 13-5-2003, woonplaats Ohoibun, Klein Kei (net als tweede adoptiekind).
2de adoptie kind: Anggrilusiana Ohoiledjaan (kindnummer 49). Zij is geslaagd voor de HAVO! Dit mede dankzij uw hulp! Namens Anggrilusiana hartelijk dank voor uw hulp de afgelopen jaren!

Dan vind u hierbij de gegevens van een nieuw adoptiekind (kindnummer 5) Lourentyo is al eerder geholpen door een adoptieouder, maar die hulp stopte vroegtijdig door overlijden van de adoptieouder. In de bijlage vindt u de gegevens van het adoptiekind.
Lourentyo Rahanau

www.ambonadoptieproject.nl
Kerstbrief 2020.docx
Contact in Nederland: Corrie en Geert Leen. Protected email address

Plan Nederland project.
Nieuwe foto sponsor kind: Faith Mukami Wambua.

Voor uptodate info zie: Plan Intern.Faith

Dorcas project.
Sinds februari 2014 sponsoren we via Dorcas:Mevrouw Selviko Karafili. Ze is geboren op 25 oktober 1952 en woont in Korce - Albanie. Ze is sinds kort weduwe en woont alleen. Ze heeft 2 dochters, 2 zonen en 12 kleinkinderen. Haar inkomen is een pension van slechts € 30,00 per maand. Ze woont in een bakstenen huis met 2 kamers.
Laatste nieuws: Dorcas Selviko
Voortgangsrapport: Progress report granny 2019
Foto: Selviko Karafili

Sinds 2023 hebben we als kerk een meisje, Febri, geadopteerd.

Febri is op 2 februari 2024, 2 jaar geworden. In Indonesië woont Febri samen met haar moeder en krijgt via Compassion, hulp aan huis om er voor zorg te dragen dat de overlevingskans van de jonge kinderen wordt vergroot. Samen met andere kinderen volgt ze een programma gebaseerd op de bijbel maar aangepast aan de lokale cultuur. Met haar en haar leeftijdsgenootjes in het project gaat het goed. De komende jaren zullen ze naar verwachting een aantal doelen gaan halen op de volgende gebieden: Fysiek, Sociaal-emotioneel, cognitief (kennis) en geestelijk ( bijbel).